Nhiếp ảnh — January 21, 2012 at 10:25 pm

Đáo hạn nợ ở đền Bà Chúa Kho

by

Bà Chúa Kho ngày càng quá tải, dẫu rằng giờ đây, những khuôn mặt trả lễ phần đông là giới trẻ – do cánh già đã chuyển sang chốn khác kể từ ngày lên đồng được cấp “sổ đỏ”. Quá tải nhưng Bà Quản chưởng quốc khố công chúa này giỏi tài “quản trị”, nên bà giải quyết bằng hết mọi ước nguyện “tín dụng” của người đến cầu, nên người đến ngày càng đông. Những kẻ thu lợi nhiều nhất là giới dịch vụ các loại: cò kéo khách, gửi xe, bán lễ, bưng lễ, khấn thuê, v.v…

Dịch vụ đổi tiền lẻ . 10 ăn 7

Khó thấy được dấu hiệu khủng hoảng ở những người đi tạ lễ này, một điều giúp cho thương hiệu Bà Chúa Kho ngày càng tăng giá trị.

Một khi lễ giá cao, khách không phải nhọc công, vì đã có những cô bé bưng thuê lễ, nhưng phải kiệm thời gian, vì những người bưng thuê còn phải chạy sô.

Một điều thú vị là Bà Chúa Kho thời ấy chưa từng biết nước Mỹ, nhưng rồi nhờ thiêng linh bà vẫn nhận ra tính khả hoán cực mạnh của đồng USD và Tổng thống Washington…

Một bà xếp lễ đang chọn tiền vào từng ban một giúp người đi lễ.

Đền Bà Chúa Kho là “định chế” tín dụng duy nhất khi sử dụng vàng như là loại tiền tệ chính.

Việc gửi thông điệp với Bà Chúa Kho vẫn bằng lửa, chứ chưa bằng email. Có lẽ rồi một thời gian nữa, với người nhạy bén thời cuộc như bà, email sẽ tốt hơn.

Người rầu kẻ vui do các phương tiện thanh toán lên xuống khác nhau về giá trị.

Năm sau sẽ đầu tư những lộc này sao đây!

Mâm trả lễ với nhiều phương tiện thanh toán.

Một trong những “nhà băng” không phải lo chỉ tiêu tín dụng và nợ xấu.

Lẫn trong những người đáo hạn nợ trẻ vẫn có những người già. Đó thực ra là những người khấn thuê.

Phải là dân khấn chuyên nghiệp. Nếu không thì cứ thuê “thợ khấn”.

Trần Việt Đức