Nhiếp ảnh — February 23, 2013 at 12:52 pm

Những hình ảnh tuyệt đẹp dưới mặt nước

by

Nhiếp ảnh gia chuyên về tài liệu phóng sự nổi tiếng thế giới Mark Tipple, thực hiện bộ ảnh có tên Dự án dưới nước, một phóng sự tài liệu đề cập đến mối quan hệ của Australia và đại dương nhằm mục đích soi sáng những câu chuyện về môi trường mà các phương tiện truyền thông truyền thống đang tránh né. Ông nhìn thấy tiềm năng của việc sử dụng nhiếp ảnh theo cách để nâng cao nhận thức về môi trường công cộng.

 Documenting life below the surface

Documenting life below the surface

Documenting life below the surface

Documenting life below the surface

water5